Logo
0 ks
za
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky
 3. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

obchodní společnosti

Ligma Direkt spol. s.r.o.
se sídlem Nádražní 1217, Litomyšl 57001
identifikační číslo: 64254097
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u OR KS Hradec Králové oddíl C, vložka 8235
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.skolniobaly.cz

Zboží lze objednávat následujícími způsoby:

PRO KVALITNÍ VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY UPŘESNĚTE, PROSÍM, VEŠKERÉ POŽADAVKY.
(číslo zboží, počet kusů, způsob a požadovaný termín dodání, popř. další požadavky)

 • Objednávky prostřednictvím objednávkového systému:

Objednávky jsou umožněny pouze registrovaným a schváleným zákazníkům, pokud máte zájem se zaregistrovat, učiňte tak pomocí registračního formuláře nebo nás kontaktujte (telefonicky, emailem). V krátké lhůtě obdržíte e-mailem potvrzení o aktivaci a do 24 hodin již můžete objednávat zboží přímo z Vašeho počítače. Po zaregistrování uvidíte Vaše nákupní ceny bez DPH. Ceny v EUR jsou pouze orientační a výsledná cena se bude řídit kurzem EUR Moneta nákup v den odeslání zásilky (https://www.moneta.cz/kurzovni-listek).

 • E-mailové objednávky:

Vaši objednávku můžete odeslat na e-mail  obchod@ligmadir.cz

 • Telefonické a faxové objednávky: 

Zboží lze objednat na tel. č. popř. faxem +420 461 614 557

 • Osobní objednávky v sídle firmy:

Rádi Vás přivítáme v sídle firmy, kde si v příjemném prostředí můžete zboží prohlédnout, vyzkoušet, objednat a příp. i odvézt.

1. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.

Doprava zboží

Zboží lze doručit následujícími způsoby: 

 1. Přepravní službou Geis
  Zásilky lze sledovat na www.geis.cz (nové okno)
 2. Vlastním odběrem v sídle firmy 
  Zakázku připravíme dle požadavků.

Obchodní podmínky

1. Minimální hodnota objednávky pro bezplatné doručení je pro Českou republiku limitována odběrem nejméně 250 ks obalů EE, PP nebo výší objednávky 4.000,- Kč bez DPH. V případě nedodržení minimální hodnoty objednávky účtujeme poštovné 100,- Kč bez DPH.

Při dodání na Slovensko je hodnota 500 ks obalů EE, PP nebo 160 EUR. V případě nedodržení minimální hodnoty objednávky účtujeme poštovné 250,- Kč bez DPH.

2. Základní prodejní balení obalů PP a EE je 50 ks. Při objednání menšího množství obalů od jednoho druhu můžeme účtovat manipulační poplatek 150,- Kč + DPH.


3. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího.

4. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

6. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení.

7. Pokud jsou Vaše pohledávky po splatnosti, zboží bude expedováno až po jejich zaplacení. V případě, že objednané zboží nebude skladem, budeme Vás informovat.

8. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete v sekci ochrana osobních údajů.

 

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při reklamaci zboží, služeb a práce a provádění záručních a pozáručních oprav.

1.2. Reklamační řád se vztahuje na zboží, výrobky a služby (dále jen produkty), zakoupené u obchodní firmy Ligma Direkt s.r.o..

1.3. Základní podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení dokladu o nabytí produktu, tj. faktury nebo dodacího listu, které slouží současně jako záruční doklad, popřípadě uvedení čísel těchto dokladů do reklamačního protokolu a uvedení konkrétní závady. Z důvodu nezaměnitelnosti výrobku je nutné při reklamaci předložit zboží v původním obalu a kompletní, není-li dohodnuto jinak.

1.4. To, že byl zákazník seznámen s reklamačním řádem a záručními 
podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu nebo faktury.

1.5. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy uzavřené v době platnosti toho reklamačního řádu, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.


2. Nárok na uplatnění záruky

2.1. Kupující má právo uplatnit záruku jen na produkty, které vykazují vady, vztahuje se na ně záruka a byly zakoupeny u prodávajícího.

2.2. Kupující je povinen zajistit kontrolu produktů co nejdříve po jejich převzetí. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky vad zjištěných při této prohlídce pouze tehdy, když prokáže, že tyto vady měly produkty již v době převzetí těchto produktů.

2.3. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
2.3.1. Ztrátou dokladů dle bodu 1.3.
2.3.2. Vypršela-li u reklamovaného produktu dnem převzetí do opravy záruční doba.
2.3.3. Porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na produktech jsou.
2.3.4. Mechanickým nebo jiným poškozením produktů při používání za jiných podmínek (tj. nevhodným používáním), než pro které je produkt vyroben.

2.4. Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo s přehlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět.

2.5. Prodávající, ve smyslu platných zákonů, si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné produkty za jiné, obdobné se srovnatelnými technickými parametry.

3. Délka záruky

3.1. Prodávající, ve smyslu platných zákonů, poskytuje na produkty záruku 24 měsíců, není-li pro konkrétní případy stanovená záruka jiná nebo neřídí-li se konkrétní případ danými normami. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

3.2. Plnění záruční doby začíná dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou byl produkt v záruční opravě.

3.3. V případě výměny produktu za nový se případné další reklamace uplatňují na základě původního dodacího listu.


4. Ceník oprav


4.1. Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou zdarma.

4.2. V případě neoprávněné reklamace jsou zákazníkovi účtovány veškeré vícenáklady spojené s vyřízením reklamace (testováním produktu, posouzení znalce, doprava produktu k zákazníkovi).

4.3. U mimo záručních oprav je účtovaná cena určována dohodou.


5. Způsob vyřízení reklamace

5.1. Oprávněná reklamace na neúplnost dodávky bude řešena doplněním dodávky nebo dobropisem na nedodané zboží do 10 dnů od podání reklamace, která musí být učiněna nejpozději 7 dnů po převzetí zboží zákazníkem.

5.2. Vyřízení oprávněné reklamace na vadné balení zboží bude řešeno slevou na zboží, výměnou zboží nebo dobropisem do 30 dnů od podání reklamace.

5.3. Oprávněná reklamace na vady výrobku se vztahuje pouze k popisu závady uvede- né zákazníkem. Tato reklamace bude řešena opravou nebo výměnou do 30 dnů od zakoupení nebo výměnou při neopravitelnosti produktu.

5.4. Reklamace se vyřizují výhradně v sídle firmy prodávajícího nikoliv u zákazníka.

5.5. Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení Vám sdělí na základě čísla reklamačního protokolu pracovník obchodního oddělení.

5.6. Reklamované produkty zaslané zákazníkem na náklady prodávající obchodní firmy nebude přijato.

5.7. Zjistí-li prodávající, že příčinou problémů není reklamovaný produkt, ale souvise -jící zařízení, bude zákazníkovi účtována práce spojená se zjištěním tohoto stavu a nápravou tohoto stavu.

5.8. V případech v tomto reklamačním řádu neuvedených se bude postupovat v přípa-
dě maloobchodního prodeje podle občanského zákoníku a v případě velkoobchodního prodeje podle obchodního zákoníku.

 

Účinnost

1. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 2. 11. 2017 ( pokud nebylo 
smluvně ujednáno jinak ) a platí do vydání nového reklamačního řádu.


V Litomyšli dne 2. 11. 2017

Kde nás najdete

Nádražní 1217

Litomyšl, 57001

 
Kontakty
Zákaznická podpora eshopu
(Po-Pá, 9-15 hod.)
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz